S nadchádzajúcou vykurovacou sezónou sa chceme s vami podaliť o svoje poznatky a skúsenosti pri vykurovaní pevnými palivami získané pri vlastnom vykurovaní ako i poznatkami získanými od zákazníkov i od výrobcov kotlov. Jednou z najdôležitejších podmienok je výber "správneho" kotla s ohľadom na druh paliva cenovo dostupného pre nás i pre náš región. Napríklad nie je možné ekologicky vykurovať hnedým uhlím v liatinových kotloch, ktoré sú od výrobcu určené na koks alebo čierne uhlie. Potom vznikajú problémy s dymivosťou a zanášaním kotlov a komínov. Taktiež, ak musíme na kotol škrtiť na 30 - 40 °C uhlie sa spaľuje nekvalitne a dochádza k dechtovaniu a zanášaniu. 

Na záver by som chcel skonštatovať, že i s dobrým uhlím sa dá zle vykurovať a s každým uhlím, ktoré dodávam sa dá vykurovať dobre a bez problémov. 

Prajem všetkým zákazníkom spokojnú a bezproblémovú vykurovaciu sezónu.